Soledat i gènere en el Dia Internacional de la Dona

Imatge
Soledad y género

Després de més de 35 anys treballant per detectar i combatre la soledat no desitjada, som conscients que segueix sent un tema molt desconegut i del qual queda moltíssim per investigar. Un gran exemple és saber si el nostre gènere ens predisposa a patir-la.

En l’actualitat, a Amics de la Gent Gran, el 85% de les persones grans a qui acompanyem són dones i avui, Dia Internacional de la Dona, creiem que és bo reflexionar sobre aquesta realitat, per això ens preguntem, la soledat no desitjada afecta més a dones que a homes? Probablement, si en quedéssim amb el percentatge de dones grans a qui acompanyem, la resposta seria sí, però estaríem deixant a banda 3 aspectes importants:

  • La franja d’edat, les persones grans de 80 o més anys expressen amb més assiduïtat que pateixen un sentiment de soledat. Si encreuem aquesta dada amb el fet que les dones tenen un esperança de vida superior a la dels homes, gairebé dos anys més, ens podria ajudar a explicar perquè acompanyem a més dones que homes. Si són més longeves i la soledat augmenta amb el pas del temps, és més probable que elles la pateixin més.
  • Demanar ajuda és el següent aspecte, alguns estudis evidencien que un dels factors determinants en la relació entre gènere i soledat, és el fet que les dones tenen una major capacitat per reconèixer sentiments i emocions, el que pot fer molt més fàcil que puguin posar-li nom al que estan sentint, i per tant, també facilita que demanin ajuda en conseqüència.
  • La forma en què detectem la soledat, és a dir, com formulem les preguntes, és l’últim aspecte fonamental en la detecció de la soledat relacionada amb el gènere. Segons diversos estudis, les dones tenen una major facilitat per identificar la soledat si fem les preguntes de manera directa. En canvi, els homes manifesten un major sentiment de soledat si les preguntes les formulem de manera indirecta.

Tot i que aquests 3 aspectes són bàsics per poder entendre la relació entre gènere i soledat, la realitat és que la feminització de la vellesa és un dels reptes als quals han de fer front les societats contemporànies, ja que només analitzant en profunditat podrem donar resposta a la pregunta que ens plantejàvem al principi.

 

Compartir

Artículos relacionados